Poznám sa?
Ľudia, ktorí majú podobné záujmy, schopnosti a vlastnosti, si často vyberajú podobné povolania a pracujú v podobných pracovných prostrediach.

Aby si zistil/-a, ktoré pracovné prostredie je pre teba najvhodnejšie, najskôr skús prísť na to, k akému kariérovému typu pravdepodobne patríš. Pri sebapoznávaní ti pomôže nasledujúci dotazník, v ktorom sa uplatňujú princípy celosvetovo uznávanej Hollandovej teórie kariérových typov.

Keď sa budeš vyjadrovať k tomu, čo Ťa baví, pripomeň si, či sú tvoje záujmy skutočné, či sa naozaj niečomu venuješ, či sa zapájaš do činností, prác vo svojom okolí alebo v domácnosti. Nejde teda o záujmy, ktoré máš „na mysli“, ale o vyjadrenie toho, čomu venuješ svoj čas, energiu a možno aj niečo zo svojho vreckového.

Zdroj: https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/17-karierove-typy-riasec-1026.pdf

QR kód